انواع بیماری

آبسه‌های مقعدی علاوه بر دو دسته کلی سطحی و عمقی، از نظر محل قرارگیری نسبت به ساختار مقعد نیز به انواع مختلف اطراف مقعدی، اینتراسفنکتریک، سوپرالواتور و ایسکیوآنال تقسیم می‌شود که انواع اطراف مقعدی آن شایع‌تر از همه بوده و انواع سوپرالواتور کمتر دیده می‌شود. معمولاً به آبسه ایسکیوآنال به دلیل شباهت ظاهریش به نعل اسب، آبسه نعل اسبی نیز گفته می‌شود.

انواع فیستول و آبسه مقعدی

فیستول‌ های مقعدی نیز بر اساس جایگاه‌شان نسبت به عضلات دریچه‌ای مقعد به انواع مختلف اکسترا اسفنکتریک، سوپر اسفنکتریک، اینتر اسفنکتریک و ترانس اسفنکتریک تقسیم می‌شوند که در این میان اینتر اسفنکتریک رایج‌تر و اکسترا اسفنکتریک نادرتر است. تشخیص نوع بیماری در نوع درمان نقش به سزایی دارد.

Poems that tackle difficult or uncomfortable subjects make an impact paper writers for hire on the reader