درمان با بوتاکس

در روش بوتاکس درمانی بیماری فیشر یا شقاق مقعدی ماده‌ی بوتاکس را به صورت مستقیم به درون عضله‌ی دریچه‌ای مقعد به منظور فلج‌سازی عضله و رفع انقباض آن تزریق می‌کنند که در بیش از نیمی از موارد نتیجه‌بخش بوده است.

تزریق بوتاکس به صورت سرپایی انجام می‌شود و احتمال عود بیماری با این روش حدود چهل درصد است که البته امکان تزریق دوباره برای بیمار طی ۶ الی ۹ ماه پس از تزریق فرآهم است. در صورتی که تزریق دوم نیز بی‌نتیجه بماند، به بیمار پیشنهاد می‌شود تا تحت جراحی سنتی اسفنکتروتومی قرار بگیرد.

 

For example, worshippers inspired to a frenzy by the god might essay help cut themselves