بلاگ

قالب Zerif از صفحه های نخست سفارشی پشتیبانی می کند

انواع بیماری

آبسه‌های مقعدی علاوه بر دو دسته کلی سطحی و عمقی، از نظر محل قرارگیری نسبت به ساختار مقعد نیز به انواع مختلف اطراف مقعدی، اینتراسفنکتریک، سوپرالواتور و ایسکیوآنال تقسیم می‌شود که انواع اطراف مقعدی آن شایع‌تر از همه بوده و انواع سوپرالواتور کمتر دیده می‌شود. معمولاً به آبسه ایسکیوآنال به دلیل شباهت ظاهریش به نعل اسب، آبسه نعل اسبی نیز گفته می‌شود.

[…]

انواع بیماری

انواع بیماری هموروئید یا بواسیر بر حسب محل بروز انواع بیماری هموروئید یا بواسیر بر حسب محل بروز
بیماری هموروئید یا بواسیر داخلی: این نوع بیماری هموروئید مربوط به داخل مقعد بوده و به دلیل کم بودن تعداد گیرنده‌های درد درون مقعد در اغلب موارد فاقد درد و رنج بوده و اولین نشانه‌های بالینی ظهور آن خونریزی خواهد بود که به دلیل ضعف و شکنندگی دیواره‌ی عروق برجسته درون مقعد حین دفع مدفوع خشک و سفت و پر فشار رخ می‌دهد. در برخی موارد ممکن است میزان آسیب بافتی و برجستگی عروقی به حدی پیشرفت کند که همراه با اجابت مزاج پر زور از مقعد بیرون بزند. بیماری بواسیر داخلی در این مرحله که با بیرون‌زدگی همراه می‌شود، علاوه بر خونریزی با درد و خارش بروز می‌کند. معمولاً میزان بیرون‌زدگی هموروئید داخلی را به چهار درجه پیشرفت تقسیم می‌کند، بدین صورت که در ابتدایی مرحله‌ی برجستگی عروقی که هنوز بافتی از مقعد بیرون نزده و قابل رؤیت نیست را درچه‌ی یک بیماری می‌نامند.

[…]

راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری

مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه از ابتلا به بیماری هموروئید یا بواسیر کنترل و ممانعت از فشار بیش از حدی است که به ناحیه مقعد به هر دلیلی وارد می‌شود. دفع مدفوع روان و بدون مشکل می‌تواند در کنترل و پیشگیری از بیماری بواسیر بسیار مؤثر باشد. برخی هشدارهای تغذیه‌ای و اصلاحات رفتاری در پیشگیری از بیماری هموروئید عبارت اند از:

[…]

عارضه‌های احتمالی

بیماری هموروئید یا بواسیر علاوه بر آسیب عروقی ناحیه می‌تواند به سبب اختلالاتی که به وجود می‌آورد باعث مشکلات و عوارض دیگر در فرد شود که کم‌خونی یکی از بارزترین‌ عارضه‌های احتمالی آن است.

[…]

دلایل ابتلا و مهم‌ترین علت ایجاد کننده بیماری

به صورت کلی مهم‌ترین علت ایجاد کننده بیماری هموروئید یا بواسیر در افراد فشار بیش از حدی است که به عروق ناحیه‌ی مقعد وارد می‌شود. معمولاً این فشار به دلیل سبک زندگی غلط و عادات رفتاری نادرست افراد که طی سال‌ها زندگی تکرار می‌شود، ایجاد می‌گردد. فشار باعث تورم عروقی و ایجاد تداخل در عملکرد عروق بالشتکی مقعد خواهد شد. از جمله عوامل مؤثر در افزایش فشار می‌توان به این موارد اشاره نمود:

[…]