مقالات

درمان زخم مقعدی در خانه – درمان خانگی شقاق یا فیشر

شقاق یکی از بیماری های دستگاه گوارش است که نام دیگر آن فیشر یا زخم مقعد است. این بیماری در ناحیه مقعد و به صورت زخم مقعد خود را نشان میدهد که همراه با درد میباشد. این عارضه به دلیل اینکه در ناحیه حساسی واقع شده است، عفونی و ملتهب میشود. برای این بیماری راه […]